Sign the Guestbook | View the Guestbook
Movie Page List of the HD Movies

281 entries
Prev · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 · Next


 Name: Brandy
E-mail:
Website:
www
Date: 25 Apr 17 09:43am
Sustain the exceptional job !! Lovin' it!
 Name: Gertrude
E-mail:
Website:
www
Date: 25 Apr 17 09:42am
For example, a fee over a bank card might have set a free account into defaults, in a declined purchase in a hectic store resulting.
 Name: Junko
E-mail:
Website:
www
Date: 25 Apr 17 09:41am
reverse phone lookup online free reverse phone lookup new mexico reverse phone lookup please reverse phone lookup nashville tn reverse phone lookup philadelphia reverse phone lookup out of country reverse phone lookup ratings
 Name: Kazio
E-mail:
Website:
www
Date: 25 Apr 17 09:40am
כשמתגוררים בבית פרטי בעיר או בישוב כפרי, מרפסת נראית תוספת טבעית לכל בית. כשמתגוררים בדירה בבית משותף בעיר, מרפסת איננה מובנת מאליה ובניינים רבים נבנו במהלך העשורים האחרונים, אשר אינם כוללים מרפסות במפרט. במהלך השנים האחרונות יותר ויותר בעלי דירות הבינו שזה שרכשו במקור דירה ללא מרפסת, אין פירוש הדבר שמדובר בעובדה מוגמרת שלא ניתנת לשינוי. בהדרגה החלו לצוץ מרפסות בבנייני מגורים עירוניים ותופעת העדר הביאה בהדרגה להתרחבות תופעה זאת. מישהו רואה מרפסת אצל חברו או קרוב משפחתו ושואל את עצמו מדוע לא תתווסף מרפסת גם לדירתו. בעלי דירות התחילו להבין את היתרונות הגלומים בהוספת מרפסת לדירה, האפשרות להביא את האויר הפתוח, את הבריזה, את הנוף, את הגינה, אל דירת המגורים שלהם בבניין מגורים עירוני אפרורי. שיטות הבניה שהשתפרו עם הזמן אפשרו הוספת מרפסת לכל בניין מגורים, מה שהרחיב את התפשטות המרפסות בבניינים עירוניים. מרפסת פלדה מהווה את אחד הגורמים שאפשרו התרחבות התופעה של הוספת מרפסות למבני מגורים וזאת מכמה סיבות. ראשית, עד להופעת מרפסות פלדה, שלטו בשוק מרפסות בטון שהינן מרפסות כבדות יותר. המשמעות של מרפסות בטון כבדות היתה שלא ניתן להוסיף אותן לכל מבנה מגורים קיים משום שהיסודות של חלק מהמבנים הקיימים אינם מסוגלים לשאת את משקלן הכבד של מרפסות בטון. זה הגביל את מס' הפרוייקטים שניתנים היו לביצוע מלכתחילה. בנוסף, הוספת מרפסות בטון הצריכה תקופת בניה ממושכת, היתה כרוכה בלכלוך רב ובהוספת עמודי תמיכה וכל זה הגביל את כמות הפרוייקטים. הופעת מרפסות פלדה שינתה את המצב. מרפסות פלדה קלות יותר וניתנות לשילוב בכל בניין משום שאין בעיה של יסודות הבניין לשאת את המשקל של מרפסת פלדה כפי שקורה עם מרפסת בטון. מעבר לכך, בגלל משקלן המופחת, מרפסות פלדה אינן מצריכות עמודי תמיכה. שני הגורמים הנ"ל הפכו הוספת מרפסת פלדה לתופעה נפוצה משום שהוסרו המגבלות שהיו קיימות עם מרפסות בטון. הוספת מרפסות פלדה אורכת זמן קצר יותר, התהליך נקי יותר משום שעבודת היצור מבוצעת מחוץ לאתר העבודות וחלקי המרפסת מובאים לאתר לצורך התקנה. כל זה מסיר מחסומי התנגדות ומאפשר הוספת מרפסות פלדה ביותר ויותר בניינים. לסיכום: אין ספק שהופעתן של מרפסות פלדה הפך את הפרוייקטים של הוספת מרפסת פלדה לנפוצים בהרבה והתופעה צפויה להתרחב.
 Name: Caridad
E-mail:
Website:
www
Date: 25 Apr 17 09:39am
I enjoy the details on your web site. Thank you.