Ministerie van Veiligheid en Justitie Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden                                            ING Bank Hoofdkantoor

 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM